Search results

Data protection

Datenschutz Am 25.05.2018 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren in Kraft getreten.Ochrona danych Data protection declaration: The principles of data protection are regulated throughout Europe by the General Data ProtectioData protection Data protection declaration: The principles of data protection are regulated throughout Europe by the General Data Protecti

An attractive framework

Flexibilné modely pracovného času Dôvera namiesto kontroly Už roky je na administratívnych pozíciách v spoločnosti GOLDBECK praElastyczne modele pracy Zaufanie przed kontrolą Od wielu lat w firmie GOLDBECK obowiązuje nienormowany czas pracy w przypadku pracowni[Translate to Englisch:] Flexible Arbeitszeitmodelle [] Vertrauen vor Kontrolle Seit vielen Jahren gibt es bei GOLDBECK die VertrauensarbeEin attraktiver Rahmen für unsere Mitarbeiter Bei GOLDBECK zu arbeiten macht Spaß Das ist ein Leitsatz, der unser Unternehmen und unser V

Job Search

Kontakt Máte otázky k nejakej pracovnej pozícii? Obráťte sa na naše oddelenie personálneho rozvoja. Radi vám pomôžeme. GOLDBECKontakt Máte dotazy ohledně některého pracovního místa? Obraťte se na kolegy z oddělení personálního rozvoje. Rádi Vám dále Kontakt Sie haben Fragen zu einer Stelle? Dann wenden Sie sich an die Kollegen in der Personalabteilung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontakt Masz pytania dotyczące jednego ze stanowisk? Zwróć się do specjalistów z działu rozwoju pracowników. Chętnie udzielimy wszContact Do you have questions about a job? Then please contact the colleagues in HR development. We will be pleased to assist you. GOLD

Home

Social Media Hier vindt u de meest recente informatie van onze Facebookpagina. We kijken uit naar uw commentaar en likes.  Samen meerSocial Media Stream Hier bekommt Ihr aktuelle Infos von unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über eure Kommentare und Likes.  AnspRazem można osiągnąć więcej Praca w firmie GOLDBECK Kompetencje fachowe i osobiste, a także gotowość do zaangażowania się na rzeSpoločne dosiahneme viac Práca v spoločnosti GOLDBECK Odborná a osobná kompetencia a pripravenosť angažovať sa pre podnik a identiSpolečně dosáhneme více Zaměstnanci ve společnosti GOLDBECK Odborná a osobní kompetence a ochota angažovat se pro podnik a ztotoEconomically constructed with a system Economically constructed with a system Our product range is broadly diversified but the starting poi

Downloads

Downloads Current downloads from GOLDBECK Downloads Downloads Aktuelle Downloads aus dem Unternehmen GOLDBECK.

Offices

Acht Komfort-Kriterien Drei Komfort-Stufen Eine individuelle Lösung Vielfältige Möglichkeiten Das freie Spiel mit architektonischen Široká škála možností Volná hra s architektonickými množnostmi u nás dostává systém. Tvar a funkce volného prostoru sledují s Eight comfort criterias Three comfort steps One individual solution Diverse opportunities Free rein with architectural possibilities isWszechstronne możliwości Swoboda w korzystaniu z możliwości architektonicznych opiera się u nas na systemie. Wolność pod względem foRozmanité možnosti Voľná hra s architektonickými možnosťami má u nás systém. Voľnosť v tvare a funkcii sa riadi osvedčenými pr Acht Komfort-Kriterien Drei Komfort-Stufen Eine individuelle Lösung Komfort im Büro Zukunftsorientiert und nah am Trend  Wir si

Services

Onze diensten GOLDBECK ondersteunt bouwers en investeerders tot ver buiten de bouwsector. Bijvoorbeeld bij de selectie van een geschikte locNaše produkty Paleta našich produktů je široká, ale výchozí bod naší práce zůstává stále stejný: GOLDBECK staví na bázi pr

Services

Dienstleistungen für Immobilien Services mit System GOLDBECK steht für ganzheitliches, zukunftsorientiertes Handeln. Mit unseren DienstSupport assured GOLDBECK supports owners and investors above and beyond the construction process. For example, in the selection of a suitablNiezawodne wsparcie Firma GOLDBECK wspiera właścicieli i inwestorów, wykraczając daleko poza sam etap budowy. Na przykład podczas wyborPodpora zaistená GOLDBECK podporuje staviteľov a investorov nielen vo výstavbe. Napríklad pri výbere vhodného pozemku a jeho sprístupZajištění podpory GOLDBECK podporuje stavitele a investory daleko nad rámec stavebního procesu. Například při výběru vhodného pozDienstleistungen für Immobilien Services mit System GOLDBECK steht für ganzheitliches, zukunftsorientiertes Handeln. Mit unseren Dienst

Halls

SystemZentren (Be-) Greifbare Lösungen und Beispiele Die Demonstrations- und Versuchszentren für elementiertes Bauen in Bielefeld und HirSystémová centra (Srozumitelná) dosažitelná řešení a příklady Předváděcí a testovací centra pro stavění z prvků ve městSystémové centrá Hmatateľné a zrozumiteľné riešenia a príklady Prezentačné centrá pre elementarizovanú výstavbu v BielefeldCentra systemowe Proste rozwiązania w zasięgu ręki Centra demonstracyjne i testowe dla budownictwa modułowego w Bielefeldzie i HirschHalls Individual construction solutions for industrial and commercial applications Functionality, flexibility and cost-effectiveness – thSystemZentren (Be-) Greifbare Lösungen und Beispiele Die Demonstrations- und Versuchszentren für elementiertes Bauen in Bielefeld und Hir

Career

Samen succesvol - met systeem en innovatie Ondernemend denken en uitzonderlijke prestaties Wij bouwen verder op succes op lange termijn, eFacebook-Stream Hier bekommt Ihr aktuelle Infos von unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über eure Kommentare und Likes.  GemeinPro vysoké školy a spolupracující partnery Věda a praxe – vzájemně ze sebe profitují Intenzivní spolupráce s vybranými vysokPre vysoké školy a spolupracovníkov Veda a prax – vzájomný profit Intenzívna spolupráca s vybranými vysokými školami je v spoDla szkół wyższych i partnerów Nauka i praktyka — wzajemne korzyści Intensywna współpraca z wybranymi szkołami wyższymi jest dFor universities and cooperation partners Science and practice – benefit each other Intensive cooperation with selected universities is